Programmamaker

Vernieuwende ideeën samenbrengen

Als programmamaker verbind ik maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners die het verschil (willen) maken in de (lokale) samenleving.

Platform aan de Zaan
Sinds 2016 ben ik programmamaker voor Aan de Zaan, het onafhankelijke netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven die bijdragen aan innovatie in het sociale domein. Met mijn collega-programmamakers breng ik betrokken Zaankanters samen tijdens de maandelijkse thema-bijeenkomsten. De thema’s hebben dikwijls een verbinding met het stedelijke en het maatschappelijke domein. Diverse initiatieven hebben op eerdere bijeenkomsten het licht gezien.

Zaanse Geluiden
Vanuit Platform aan de Zaan organiseerde ik met een aantal andere stadmakers in 2018 Zaanse Geluiden mee: vier goedgevulde themaweken over landelijke trends, te weten duurzaamheid, de inclusieve stad, verstedelijking en een gezonde economische ontwikkeling. Ieder thema omvatte werksessies, lezingen en ontmoetingen in de wijken. De opbrengst is gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Zaans Rauw
Ook was ik betrokken bij de organisatie van Zaans Rauw in 2017, een geïnspireerde bijeenkomst rond het circulaire gedachtegoed van architect Thomas Rau. Nog steeds maak ik deel uit van de denktank van deze co-creatie van de gemeente Zaanstad, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Het doel was om met elkaar tot nieuwe ideeën te komen voor realisering van een duurzame samenleving.